Bleach Episodio 79
Yoshino, shi o kaketa omoi
Il desiderio di morte di Yoshino

<< Indietro