Bleach Episodio 55
Saikyo no Shinigami! Kyukyaku no shitei taiketsu
Il pił forte Shinigami! Ultimo confronto fra allievo e maestro

<< Indietro