Bleach Episodi 176-177
Kaiki! Gatana wo kuu ansatsu sha
Mistero! L'assassino consuma-spade
Gyakuten no Rukia! Bousou suru katana
Il cambiamento di Rukia, la spada sfrenata

<< Indietro