Bleach Episodio 166
Shiryoku vs. shiryoku! Horokashita Ichigo
Sforzo disperato vs. sforzo disperato! Ichigo hollowizzato

<< Indietro