Bleach Episodio 159
Sado Yasutora shisu! Orihime no namida
Yasutora Sado muore! Le lacrime di Orihime

<< Indietro