Bleach Episodio 152
Ichigo hangeki! Koitsu ga ore no Bankai da
Ichigo contrattacca! Questo il mio Bankai

<< Indietro