Bleach Episodio 144
Ishida - Chado, atarashiki chikara no taido
Ishida - Chad, la nascita di un nuovo potere

<< Indietro